DENNON, .s.r.o.

Lokalita: Vlčie hrdlo  

Rok výstavby: 2021

Výška Investície: 2.4 mil. €

Gro našej práce je aj realizácia, či prípadná obnova funkčných, praktických objektov. Takýmto príkladom je aj Ubytovňa Vlčie Hrdlo, situovaná v industriálnej mestskej časti Bratislava - Ružinov. Objekt s prislúchajúcim pozemkom je v súčasnosti nevyužívaný a zanedbaný a preto sa tešíme, že máme šancu vdýchnuť mu nový život. 

Architektúra ubytovne je jednoduchá, podriadená účelu. Cieľom je vhodne zvoliť dizajn fasád s ohľadom na formovanie vnútorných priestorov, plynulo prelínajúcich sa do exteriéru. Naším zámerom je vytvoriť  príjemné prostredie s funkciou prechodného ubytovania v ubytovacích bunkách. Ubytovňa je samostatne stojaci objekt, ktorý bude mať 4 nové nadzemné podlažia. Na prízemí sme vytvorili administratívne priestory pre malé firmy.

Zo západnej strany je situované schodisko, výťah a skladové priestory, tzv. kobky.

Plošné, priestorové a ekonomické bilancie 

  • Úžitková plocha: 2181,86 m2
  • Zastavaná plocha: 693,83 m2
  • Obostavaný priestor (približne): 9342,42 m3
  • Plocha ubytovacích buniek: 1352,61 m2
  • Počet ubytovacích buniek: 33 
  • Počet parkovacích miest/státí: 48
  • Administratívne plochy: 332,43 m2
  • Plochy ciest/komunikácií: 1555 m2
  • Zelené relaxačné plochy: 786 m2

Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo
Práve realizujeme [sk] / Ubytovňa Vlčie Hrdlo

Práve realizujeme

Výber z našich realizácií