DENNON, .s.r.o.

Lokalita: Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže

Rok výstavby: 2017-2021

Výška Investície: 12 mil. €


V malebnom prostredí Banskej Štiavnice sme realizovali výstavbu architektonického skvostu -  multišportový areál s deväť triednou základnou školou vysokého štandardu.  
Táto nadčasová stavba disponuje extra príslušenstvom v podobe vnútorného bazénu, veľkou a malou telocvičňou vrátane samostatného hygienického a šatňového zázemia. Jednoduchú blokovú stavbu školy rozširujú priľahlé športoviská a spoločné priestranstvá, využiteľné na rôzne druhy športov (tenis, futbal, basketbal, volejbal, nohejbal a hádzaná).
Víťaz architektonickej súťaže CE ZA AR 2021 v kategórii Občianske a Priemyselné budovy. 

Plošné, priestorové a ekonomické bilancie 

Základná škola s príslušenstvom:
 • Úžitková plocha: 4428,15 m2
 • Podlahová plocha: 5287,51 m2
 • Zastavaná plocha: 1743,10 m2
 • Obostavaný priestor (približne): 27584 m3
 • Garážové plochy a státia: 931,5 m2
 • Počet parkovacích miest/státí: 53 ks
 • Skladové plochy: 31,6 m2
 • Plochy ciest/komunikácií: 2512,8 m2
 • Zelené relaxačné plochy: 6064,6 m2
 • Vnútorný plavecký bazén: dĺžka 25 m, 4 plavecké dráhy
 • Bezúdržbová zelená strecha: 1535 m2
Športovisko atletických disciplín: 
 • Účelová plocha: 3868,6 m2
 • Zastavaná plocha: 5105,7 m2
 • Plochy spevnené vegetačnými tvarovkami: 928,2 m2
Multifunkčné ihrisko:
 • Zastavaná plocha: 1237,06 m2
 • Herná plocha: 800,0 m2


Práve realizujeme

Výber z našich realizácií