DENNON, .s.r.o.

FLEXIBILNÁ, MODERNÁ SPOLOČNOSŤ

Pretavte s nami Vašu víziu do reality. Budujte unikátne stavby a

využite 18 rokov skúseností na slovenskom trhu. 


Zameriavame sa na výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov. Ekologicky. Spolu s odborníkmi z oblasti stavebníctva, vytvárame jedinečné diela a „stavby na kľúč“. Od prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, až po kompletnú realizáciu. Využívame najnovšie technologické postupy a kvalitné materiály, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá. Dbáme na ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce a ako jedni z mála poskytujeme garanciu na naše zrealizované diela.

Naše hodnoty:

 • Profesionalita
 • Stabilita
 • Efektivita
 • Etika podnikania
 • Transparentnosť
NAŠE REFERENCIE

Hovorí

za nás naša práca

K projektom pristupujeme z pohľadu investora, hľadáme ekonomické a moderné riešenia.

Vybudovali sme

Inžinierska činnosť 

 • pozemné stavby
 • inžinierske stavby
 • dopravné stavby
 • vodohospodárske stavby

Realizačná činnosť

 • novostavby a obnova priemyselných, občianskych a bytových stavieb
 • vodohospodárske stavby
 • inžinierske líniové stavby
 • oceľové priemyselné haly a iné zámočnícke konštrukcie
 • vonkajšie siete splaškovej a dažďovej kanalizácie
 • komunikácie, parkoviská, chodníky
 • zateplenie objektov
 • zdravotechnické inštalácia
 • vzduchotechnické rozvody
 • slaboprúdové rozvody
 • elektrické VN a NN rozvody, trafostanice
 • vnútorné a vonkajšie priemyselné podlahy
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • kamerové a zabezpečovacie systémy
 • dopravné značky a značenia

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

 • architektonickej štúdie
 • pre územné rozhodnutie
 • pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • projekty jednotlivých profesií

Profesionalita
Plnenie záväzkov
Etika podnikania

Získané certifikáty

• Garantujeme odbornosť našich zamestnancov
• Starostlivo si vyberáme subdodávateľov a dbáme na ich spoľahlivosť
• Využívame moderné technológie a postupy
• Pri riešení problémov hľadáme riešenia, nie výhovorky „ako sa to nedá“
• Sme otvorení spolupráci s univerzitami
• Podporujeme študentov, poskytujeme možnosť platenej praxe

VIAC