DENNON, .s.r.o.

Pretavte s nami Vašu víziu do reality. Budujte unikátne stavby a využite 18 rokov skúseností na Slovenskom trhu. Realizujeme výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov.

DENNON je agilná, moderná stavebná spoločnosť. Náš prístup je individuálny. Zameriavame sa na výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov. Ekologicky. Spolu s odborníkmi z oblasti stavebníctva, vytvárame jedinečné diela a „stavby na kľúč“. Od prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, až po kompletnú realizáciu. Naši kľúčoví pracovníci sú odborníci v oblasti stavebníctva s viac ako 12 ročnou praxou vo vedení a uskutočňovaní stavieb v nadnárodných spoločnostiach, ktoré na Slovensku realizovali množstvo stredne veľkých a veľkých stavebných a developerských projektov. 

Využívame najnovšie technologické postupy a kvalitné materiály, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá. Dbáme na ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce a ako jedni z mála poskytujeme garanciu na naše zrealizované diela.

Naše Hodnoty:

 • profesionalita
 • rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť
 • cieľavedomosť
 • etika podnikania

Získané certifikáty:

 • Ručíme za odbornosť našich zamestnancov
 • Staráme sa o zamestnancov, preto nemáme fluktuáciu
 • Starostlivo si vyberáme subdodávateľov a dbáme na ich spoľahlivosť
 • Využívame najnovšie technologické know-how a postupy
 • Pri riešení problémov hľadáme riešenia, nie výhovorky „ako sa to nedá“
 • Sme otvorení spolupráci s univerzitami
 • Podporujeme študentov, poskytujeme možnosť platenej praxe