DENNON, s.r.o.

Referencie

Rekonštrukcia objektu Tržnica Michalovce


Realizácia: 8/2014- 3/2015

Kompletná rekonštrukcia objektu - zmena stavby pred dokončením. Búracie a demontážne práce na nosnú konštrukciu objektu, nové konštrukcie strechy, fasády, interiérov, nové rozvody El. inštalácie, ZTI, VZT, EPS, EZS, vybudovanie inžinierskych sieti, vybudovanie príjazdovej komunikácie , spevnených plôch a parkoviska.

Rekonštrukcia hotela Mousson v Michalovciach


Realizácia: 11/2008-4/2010

Rekonštrukcia bývalej robotníckej ubytovne s vybúraním pôvodných konštrukcií na skelet budovy. Kompletné zhotovenie diela podľa ZoD v štandarde podmienok pre čerpanie dotácií z fondov EU.