DENNON, s.r.o.

Realizácia stavebných konštrukcií

 • novostavby a obnova priemyselných, občianskych a bytových stavieb
 • vodohospodárske stavby
 • inžinierske líniové stavby
 • oceľové priemyselné haly a iné zámočnícke konštrukcie
 • vonkajšie siete splaškovej a dažďovej kanalizácie
 • komunikácie, parkoviská, chodníky
 • zateplenie objektov
 • zdravotechnické inštalácia
 • vzduchotechnické rozvody
 • slaboprúdové rozvody
 • elektrické VN a NN rozvody, trafostanice
 • vnútorné a vonkajšie priemyselné podlahy
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • kamerové a zabezpečovacie systémy
 • dopravné značky a značenia
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow