DENNON, .s.r.o.

O nás

Naša stavebná spoločnosť bola založená v roku 2004 so zameraním na výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov.

DENNON, s.r.o. je flexibilná, moderná stavebná spoločnosť. Náš prístup je individuálny, vytvárame nielen stavebné diela, ale zabezpečíme „stavbu na kľúč“ od prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti až po kompletnú realizáciu stavieb.  Naši kľúčoví pracovníci sú odborníci v oblasti stavebníctva s viac ako 12 ročnou praxou vo vedení a uskutočňovaní stavieb v nadnárodných spoločnostiach, ktoré na Slovensku realizovali množstvo stredne veľkých a veľkých stavebných a developerských projektov. Garantujeme vysokú kvalitu, používame kvalitné materiály a najnovšie technologické postupy. Dodržiavame dohodnuté realizačné termíny, rešpektujeme prísne kritériá kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Poskytujeme garanciu na naše zrealizované diela.

Naša podnikateľská stratégia je založená na spoločenských hodnotách:

 • profesionalita
 • rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť
 • plnenie záväzkov a korektnosť voči klientom
 • cieľavedomosť
 • etika podnikania

Získané certifikáty:

 • Ručíme za odbornosť našich zamestnancov
 • Staráme sa o zamestnancov, preto nemáme fluktuáciu
 • Starostlivo si vyberáme subdodávateľov a dbáme na ich spoľahlivosť
 • Využívame moderné technológie a postupy
 • Nás prístup je flexibilný
 • Pri riešení problémov hľadáme riešenia, nie výhovorky „ako sa to nedá“
 • Sme otvorení spolupráci s univerzitami
 • Podporujeme študentov, poskytujeme možnosť platenej praxe