DENNON, s.r.o.

O nás

Naša stavebná spoločnosť bola založená v roku 2004 so zameraním na výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov.

DENNON, s.r.o. je flexibilná, moderná stavebná spoločnosť. Náš prístup je individuálny, vytvárame nielen stavebné diela, ale zabezpečíme „stavbu na kľúč“ od prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti až po kompletnú realizáciu stavieb.  Naši kľúčoví pracovníci sú odborníci v oblasti stavebníctva s viac ako 12 ročnou praxou vo vedení a uskutočňovaní stavieb v nadnárodných spoločnostiach, ktoré na Slovensku realizovali množstvo stredne veľkých a veľkých stavebných a developerských projektov. Garantujeme vysokú kvalitu, používame kvalitné materiály a najnovšie technologické postupy. Dodržiavame dohodnuté realizačné termíny, rešpektujeme prísne kritériá kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Poskytujeme garanciu na naše zrealizované diela.

Naša podnikateľská stratégia je založená na spoločenských hodnotách:

  • profesionalita
  • rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť
  • plnenie záväzkov a korektnosť voči klientom
  • cieľavedomosť
  • etika podnikania

Certifikáty