DENNON, .s.r.o.

FLEXIBILNÁ, MODERNÁ SPOLOČNOSŤ

Naša stavebná spoločnosť bola založená v roku 2004 so zameraním na výstavbu občianskych, administratívnych a priemyselných objektov.

DENNON, s.r.o. je flexibilná, moderná stavebná spoločnosť. Náš prístup je individuálny, vytvárame nielen stavebné diela, ale zabezpečíme „stavbu na kľúč“ od prípravy projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti až po kompletnú realizáciu stavieb. Naši kľúčoví pracovníci sú odborníci v oblasti stavebníctva s viac ako 12 ročnou praxou vo vedení a uskutočňovaní stavieb v nadnárodných spoločnostiach, ktoré na Slovensku realizovali množstvo stredne veľkých a veľkých stavebných a developerských projektov. Garantujeme vysokú kvalitu, používame kvalitné materiály a najnovšie technologické postupy. Dodržiavame dohodnuté realizačné termíny, rešpektujeme prísne kritériá kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Poskytujeme garanciu na naše zrealizované diela.

Naša podnikateľská stratégia je založená na spoločenských hodnotách:

 • profesionalita
 • rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť
 • plnenie záväzkov a korektnosť voči klientom
 • cieľavedomosť
 • etika podnikania

Za nás hovorí naša práca

K projektom pristupujeme z pohľadu investora, hľadáme ekonomické a moderné riešenia.

Vybudovali sme

Inžinierska činnosť a realizácia stavieb

 • pozemné stavby
 • inžinierske stavby
 • dopravné stavby
 • vodohospodárske stavby

Realizačná činnosť

 • novostavby a obnova priemyselných, občianskych a bytových stavieb
 • vodohospodárske stavby
 • inžinierske líniové stavby
 • oceľové priemyselné haly a iné zámočnícke konštrukcie
 • vonkajšie siete splaškovej a dažďovej kanalizácie
 • komunikácie, parkoviská, chodníky
 • zateplenie objektov
 • zdravotechnické inštalácia
 • vzduchotechnické rozvody
 • slaboprúdové rozvody
 • elektrické VN a NN rozvody, trafostanice
 • vnútorné a vonkajšie priemyselné podlahy
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • kamerové a zabezpečovacie systémy
 • dopravné značky a značenia

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

 • architektonickej štúdie
 • pre územné rozhodnutie
 • pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • projekty jednotlivých profesií

Profesionalita
Plnenie záväzkov
Etika podnikania

Získané certifikáty

• Ručíme za odbornosť našich zamestnancov
• Staráme sa o zamestnancov, preto nemáme fluktuáciu
• Starostlivo si vyberáme subdodávateľov a dbáme na ich spoľahlivosť
• Využívame moderné technológie a postupy
• Nás prístup je flexibilný
• Pri riešení problémov hľadáme riešenia, nie výhovorky „ako sa to nedá“
• Sme otvorení spolupráci s univerzitami
• Podporujeme študentov, poskytujeme možnosť platenej praxe

VIAC