DENNON, s.r.o.

Dennon

Kompletná inžinierska činnosť

• územné rozhodnutia

• stavebné povolenia

• kolaudačné rozhodnutia

Autor: +uniformarchitects s.r.o., Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Dennon

Projektová činnosť

• vypracovanie architektonických štúdií

• vypracovanie realizačných projektov a dokumentácií

• zabezpečenie profesií

• skutočné vyhotovenie projektov stavieb

Dennon

Stavebná činnosť- výstavba, realizácia, rekonštrukcia

• pozemné stavby

• inžinierske stavby

Venujeme sa