DENNON, .s.r.o.

POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice

Objekt je umiestnený v lokalite Huštáky. Hlavný stavebný objekt má v pôdoryse tvar písmena L, budova sleduje konfiguráciu terénu, ako aj diaľkové pohľady. 1.NP a 2.NP podlažie sú špecifické iným pôdorysným tvarom, zarezávajú sa hlbšie do svahu, aby vznikli dostatočné parkovacie plochy. Strecha 2.NP sa stáva dvorom objektu a je navrhnutá ako zelená – vegetačná strecha s možnosťou využitia na relax pre obyvateľov bytového domu. Bytové priestory na 4.NP až 7.NP sú pôdorysne rovnaké, mení sa len štruktúra balkónov a okien z južnej strany objektu. Podlažia 8.NP a 9.NP sú špecifické svojím uskočením.

Dispozičné riešenie: Prvé dve podlažia slúžia ako podzemná garáž so vstupmi do bytov pomocou vertikálnych komunikačných jadier. Zo strany vstupu sú umiestnené obchodné priestory na prenájom, ktoré sú na 2.NP sprístupnené pavlačou plynule napojenou na exitujúci chodník lemujúci Vojenskú ulicu.

Navrhované kapacity:

  • 49 bytov  (z toho 24 dvojizbových, 8 trojizbových, a 7 štvorizbových)
  • 50 parkovacích miest v podzemnej garáži, rozloha približne 1250 m2
  • Priestory na prenájom rozloha cca 320 m2.
  • Zelená plocha na relax cca 420 m2.
  • Celková zastavaná plocha cca 1000 m2.
  • Celková úžitková plocha cca 5800 m2.
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice
Referencie / POLYFUNKČNÝ OBJEKT Vojenská ulica Košice