DENNON, .s.r.o.

Viacúčelový športový areál so Základnou školou v Banskej Štiavnici

Viacúčelový športový areál so základnou školou

miesto stavby: Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže
autor architektonického riešenia: "+uniformarchitects s.r.o., Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak" 

Zámer investora: Vybudovať multišportový areál s deväťtriednou základnou školou vyššieho štandardu s lokálnou dostupnosťou okresu Banská Štiavnica

Nádherná moderná základná škola s vnútorným bazénom, veľkou a malou telocvičňou s príslušenstvami (samostatné hygienické a šatňové zázemia). V areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko, využiteľné na rôzne druhy športov súčasne. Vyhovuje športom ako tenis, futbal, basketbal, volejbal, nohejbal a hádzanú.

Plošné, priestorové a ekonomické bilancie

Základná škola s príslušenstvom:

  • úžitková plocha: 4428,15 m2
  • podlahová plocha: 5287,51 m2
  • zastavaná plocha: 1743,10 m2
  • obostavaný priestor (približne): 27584 m3

Športovisko atletických disciplín:

  • účelová plocha: 3868,6 m2
  • plochy spevnené vegetačnými tvarovkami: 928,2 m2

Multifunkčné ihrisko:

  • zastavaná plocha: 1237,06 m2
  • herná plocha: 800,0 m2

Terénne a vegetačné úpravy dotknutá plocha pozemku: 6064,6 m2

 Navrhované kapacity - areál – 205 osôb štruktúra osôb:

180 - žiaci (osoby zverené do starostlivosti)
15 - pedagógovia
3 - administratíva
3 - príprava stravy
2 - správa objektov
2 - upratovací servis

Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou
Práve realizujeme [sk] / Viacúčelový športový areál so Základnou

Práve realizujeme

Výber z našich realizácií