DENNON, .s.r.o.

Tržnica Michalovce

Rozostavaná tržnica, ktorá stála v centrálnej mestskej zóne mesta Michalovce sa dočkala po dlhých rokoch poriadnej obnovy. Trojpodlažná budova postupne nabrala modernú architektúru.

 • Búranie šikmej strechy bočného vstupu
 • Búranie obvodových pórobetónových panelov
 • Búranie obvodového plášťa z pórobetónu
 • Búranie monolitického schodiska
 • Búranie drevenej strešnej krytiny
 • Demontáž starých rozvodov médií
 • Demontáž starého oplotenia
 • Demontáž hliníkových svetlíkov
 • Montáž eskalátorov a výťahu
 • Montáž mramorovej dlažby
 • Montáž sadrokartónových deliacich priečok
 • Montáž plastových vstupných stien do koncesií
 • Montáž kamerového a zabezpečovacieho systému
 • Montáž EPS
 • Montáž požiarnych dverí a stien
 • Montáž zábradlia
 • Montáž atypických zámočníckych prvkoch
 • Murovanie oblúkových stien
 • Porez náletových krovín
 • Rozvody vody, elektriny, kúrenia
 • Sadové úpravy
 • Zateplenie fasády
 • Zhotovenie vonkajších spevnených plôch
 • Zhotovenie ORL nádrže a dažďovej kanalizácie
 • Zhotovenie rampy pre zásobovanie
 • Zhotovenie točitého schodiska
 • Zhotovenie vonkajších stánkov pre trhovníkov
 • Zhotovenie oblúkového bočného vstupu

Práve realizujeme

Výber z našich realizácií